Edifici La Riera

  • Localizació: Mataró
  • Superfície: 582m2
  • Tipus: Rehabilitació
  • Any finalització: 2020
  • Client: Privat

EDIFICI LA RIERA

En aquest projecte promogut per un inversor privat se’ns va encomanar la tasca de redissenyar i reformar un edifici de tres habitatges i un local situat en una dels carrers mes emblemàtiques del centre de Mataró.

Ens trobem amb un edifici impregnat d’història que posseïa una estructura i composició de façanes amb elements de l’època del modernisme Català. Clarament el pas dels anys va anar degradant greument el conjunt però aquí estava el nostre equip per a oferir-li una segona oportunitat.

Els reptes principals del projecte han estat d’una banda el reforç estructural de les parts mes degradades i la recomposició d’alguns elements estructurals per a la instal·lació d’un ascensor que dóna servei a les tres plantes pis. D’altra banda el redisseny del projecte ha comportat una important feina d’interorisme i reforma per als tres habitatges amb la finalitat d’aconseguir una atmosfera elegant i moderna amb matisos d’estil industrial però respectant i remarcant molts dels elements modernistes originals de la finca. Els forjats de revoltó català i les parets mitgeres de maó massís que tant de temps han estat ocults ara són els protagonistes en moltes de les sales.

Per a aprofitar al màxim les possibilitats urbanístiques de l’edifici es va crear una nova planta per a ús del tercer pis en la qual s’alberguen un gran estudi, habitació, bany complet i terrassa. Aprofitant els volums existent es va retirar gran part del fals sostre del tercer pis i es va restaurar per complet el conjunt de bigues de fusta i ceràmica que formen l’actual coberta generant un gran espai lluminós, ampli i amb molt de caràcter que comunica mitjançant una escala d’acer amb el despatx que dóna accés privat i directe al terrat. 

S’han incorporat al projecte diversos elements fabricats a mida com alguns dels mobles dels banys o les barres de les cuines en fusta de pi massís, elements d’acer envidrat i altres singularitats. En els passadissos s’han incorporats lluminàries longitudinals penjades i s’han creat cortiners de llum en diverses habitacions. Les portes de pas interiors s’han substituït completament per portes llises lacades en blanc mat amb una tarja superior buscant que en conjunt es mostrin grans buits proporcionats a la gran altura dels sostres.

Per a poder oferir un bon confort s’han dissenyat banys en suite concebuts com una urna de vidrie dins d’un contenidor. Cal ressaltar l’espectacularitat de la suite del pis superior que posseeix una dutxa emmarcada per vidre i revestiment de peces de fang cuit.

FOTOS